Výuka a výcvik

probíhají podle vyhlášky č. 167/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

K výuce a k výcviku provozovatel autoškoly přijme uchazeče, který

 • podá písemnou žádost
 • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne 18 let, tzn. že při zahájení kurzu smí být uchazeč mladší 18 let, přičemž od zahájení výcviku k ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
 • podá potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší 90 dnů (lékařské potvrzení)
 • má trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • není ve výkonu sankce spočívající v zákazu řízení motorového vozidla
 • splňuje další podmínky stanovené zákonem

Při zahájení výuky a výcviku obdrží žadatel o řidičské oprávnění průkaz žadatele, kam se průběžně zapisují záznamy o absolvovaném praktickém výcviku.

INDIVIDUÁLNÍ KURZ

Teoretická část (12 x 45 minut v učebně ) obsahuje výklad

 • předpisů o provozu vozidel
 • ovládání a údržbu vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnické přípravy

Praktická část obsahuje

 • výcvik v řízení vozidla v rozsahu 28 vyučovacích hodin. Vzhledem k provozu v Plzni provádíme výcvik vždy po dvou jízdách, tozn. 14 x 90 minut.
 • výcvik praktické údržby vozidla
 • praktický výcvik zdravotnické přípravy


Výuka a výcvik jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny.