Odkazy

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

 • zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné
  způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
  zákonů
 • vyhláška ministerstva dopravy č.167/2002 Sb., kterou se
  provádí zákon č. 247/2000 Sb.
 • zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
 • vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech
 • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
  dopravě
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních
  komunikacích
 • vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel
 • vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření
  emisí vozidel
 • vyhláška č. 341/2002 o schvalování technické způsobilosti
  vozidel a o technických podmínkách provozu na pozemních
  komunikacích

ODKAZY